ข่าวสารและกิจกรรม

Image

ปตท. เยี่ยมชมโรงงาน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ลูกค้าบริษัท ปตท. เข้าเยี่ยมชมในส่วนของโรงงานเหล็ก