ข่าวสารและกิจกรรม

ฝึกอบรมหลักสูตร PRISMENTION DESIGN FOR WORK

ทางเรามีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน

ในหลักสูตร  PRISMENTION DESIGN FOR WORK

วันที่ 19 มิ.ย. 2563

สาขาสำนักงานใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี