สมัครงาน

ร่วมงานกับเราบริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้สมัครที่สนใจได้รับเชิญให้ส่งประวัติย่อ / ประวัติย่อพร้อมรูปล่าสุดไปที่ด้านล่าง
ที่อยู่ : 119/2 หมู่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Email : info@chanmr.com

ลงประกาศเมื่อ : 30-11-2019 17:27:30
รายละเอียดงาน
 • จัดทำเอกสารชุดจ่ายเงินสดย่อยพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 • กระทบยอดธนาคารด้านจ่าย, กระทบยอดเงินสดย่อย
 • กระทบยอดคงเหลือบัญชี(GL)ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้และช่วยเตรียม
 • เอกสารให้ผู้สอบบัญชี
 • สำนักงานปฏิบัติงาน จ.-ส.เวลา 8.00 - 17.00 น.
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย-หญิง
 2. มีใจรักในงานบัญชี
 3. วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ (บริษัทฯยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 4. หากมีประสบการณ์ในสายงานบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถวิเคราะห์เอกสารทางบัญชี เพื่อตรวจความถูกต้องได้
 6. สามารถใช้ Computer Ms.Office ได้ดี
สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ที่พักกรณีไซท์งานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)

- ชุดฟอร์ม แจกประจำปี

- เบี้ยเลี้ยง 140/วัน กรณีพักค้างคืนหน้างานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)ไม่รวมโรงงานชลบุรี

- โทรศัพท์(บางตำแหน่ง)

- เบี้ยขยัน

- โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)

- ทำงาน จ.- ส.8.00-17.00 น.

สมัครออนไลน์
ลงประกาศเมื่อ : 30-11-2019 17:26:34
รายละเอียดงาน
 1. ทำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันได้(PM.Perventive Maintenance)
 2. รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงานกรณีเครื่องเสีย
 3. บำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 4. ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นได้บ้าง
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย
 2. วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เรียนรู้งานได้เร็ว
 6. มีความรู้ทางด้านระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ที่พักกรณีไซท์งานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)

- ชุดฟอร์ม แจกประจำปี

- เบี้ยเลี้ยง 140/วัน กรณีพักค้างคืนหน้างานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)ไม่รวมโรงงานชลบุรี

- โทรศัพท์(บางตำแหน่ง)

- เบี้ยขยัน

- โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)

- ทำงาน จ.- ส.8.00-17.00 น.

สมัครออนไลน์
ลงประกาศเมื่อ : 30-11-2019 17:24:51
รายละเอียดงาน

วางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ แล้วเสร็จทันเวลาต้วคุณภาพการก่อสร้างที่ดี ถอดปริมาณงานเพิ่ม ประสานงานผู้รับเหมา รายงานความก้าวหน้า

คุณสมบัติ
 1. ไม่จำกัดเพศ มีใจรักงานโยธาภาคสนาม
 2. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป หากเคยผ่านงานการสร้าง โกดัง อาคารโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 4. สามารถใช้ Computer พื่นฐาน Microsoft office,Autocad
 5. สามารถขับรถยนต์ได้
 6. มีความอดทน ขยัน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี
 7. สามารถย้ายสถานที่ปฏิบัติงานได้ เมื่อจบแต่ละโครงการ และเริ่มต้นโครงการใหม่
 8. มีภาวะความเป็นผู้นำ ความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก
สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ที่พักกรณีไซท์งานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)

- ชุดฟอร์ม แจกประจำปี

- เบี้ยเลี้ยง 140/วัน กรณีพักค้างคืนหน้างานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)ไม่รวมโรงงานชลบุรี

- โทรศัพท์(บางตำแหน่ง)

- เบี้ยขยัน

- โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)

- ทำงาน จ.- ส.8.00-17.00 น.

สมัครออนไลน์
ลงประกาศเมื่อ : 30-11-2019 17:23:49
รายละเอียดงาน

รับ-จ่าย วัสดุ เครื่องมือในคลังสโตร์ ดูแลรับผิดชอบให้จำนวนของถูกต้องตรงความเป็นจริง รับของเมื่อมีของเข้า จ่ายของออกให้ตรงกับรายการเบิก ให้ตัวเลขในระบบกับจำนวนวัสดุจริงในคลังต้องตรงกัน

คุณสมบัติ
 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 3. หากรู้จัก อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความซื่อสัตย์ ดูแลทรัพย์สินบริษัทฯได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้ computer พื้นฐานได้
 6. ประจำไซท์งานก่อสร้าง เมื่อจบโครงการสามารถย้ายที่อยู่ได้
สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ที่พักกรณีไซท์งานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)

- ชุดฟอร์ม แจกประจำปี

- เบี้ยเลี้ยง 140/วัน กรณีพักค้างคืนหน้างานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)ไม่รวมโรงงานชลบุรี

- โทรศัพท์(บางตำแหน่ง)

- เบี้ยขยัน

- โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)

- ทำงาน จ.- ส.8.00-17.00 น.

สมัครออนไลน์
ลงประกาศเมื่อ : 30-11-2019 17:17:56
รายละเอียดงาน

เขียนแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม Tekla Structure

คุณสมบัติ
 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. สามารถใช้โปรแกรม Tekla Structure ได้
สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ที่พักกรณีไซท์งานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)

- ชุดฟอร์ม แจกประจำปี

- เบี้ยเลี้ยง 140/วัน กรณีพักค้างคืนหน้างานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)ไม่รวมโรงงานชลบุรี

- โทรศัพท์(บางตำแหน่ง)

- เบี้ยขยัน

- โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)

- ทำงาน จ.- ส.8.00-17.00 น.

สมัครออนไลน์