ข่าวสารและกิจกรรม

Image

Intelligent WareHouse 2017

ออกบูธที่เมืองทองงาน Intelligent WareHouse 2017

Image

ค้าเหล็กไทยเยี่ยมชมบริษัท

วันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด ได้ทำการต้อนรับทีมงานจาก บริษัท ค้าเหล็กไทย ...

Image

Kerby เยี่ยมชมบริษัท

วันที่ 28 เม.ย. 2560 บริษัท Kirby Building  Systems-Vietnam เข้าเยี่ยมผู้บริหาร บริษัท ชาญเอ็มอาร...

Image

อบรม Safety

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม เจ้าหน้าที่...

Image

งานอบรมผู้บังคับปั่นจั่น

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 อบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น, ผู้ให้สัญญาณและยึดเกาะวัสดุ ณ.โรงงาน ชาญเอ...

Image

ตั้งศาลยารด์

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ทางผู้บริหาร บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด ได้ฤกษ์ทำการตั้งศาลพระสยามฯ ที่...