ข่าวสารและกิจกรรม

ตรวจสอบงาน SkyWalk

วันที่ 3 ก.ค. 2563  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด (CPS) 

ได้เข้ามาตรวจสอบงาน SkyWalk สาขาสำนักงานใหญ่ บางบัวทอง