ข่าวสารและกิจกรรม

คลินิก HR เข้าหาพนักงาน

โครงการ คลินิก HR เข้าหาพนักงาน

HR ได้เข้าพบพนักงานตามโครงการงานก่อสร้าง
เพื่อนำข้อมูลความรู้อธิบายให้พนักงานรับทราบว่าสิ่งที่พนักงานควรจะได้รับมีอะไรบ้าง