ข่าวสารและกิจกรรม

Image

น.ศ. เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน / ศึกษาดูงาน

วันที่ 29 ก.ย. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือน.ศ. เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน / ศึกษาดู...

Image

CMR ออกบูธ EXHIBITOR MHE ROADSHOW ครั้งที่ 8

CMR ออกบูธEXHIBITOR MHE ROADSHOW ครั้งที่ 8งานสัมมนาคุณภาพและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมวันที่ 21 ส.ค...

Image

บริษัท OTANI ได้เข้ามาเยี่ยมชมคุณภาพงานก่อสร้างของบริษัท ชาญ เอ็มอาร์

วันที่ 19 ส.ค 63 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรถ...

Image

ทำบุญประจำปี บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ 13 ส.ค. 2020

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ ได้มีการทำบุญประจำปี บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่...

Image

ถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓บริษัท ชาญ เอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัดได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีทางศาส...

Image

ตรวจสอบงาน SkyWalk

วันที่ 3 ก.ค. 2563 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด (CPS)ได้เข้ามาตรวจสอบงาน SkyWalk สาขาสำน...