ข่าวสารและกิจกรรม

น.ศ. เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน / ศึกษาดูงาน


วันที่ 29 ก.ย. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ศ. เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน / ศึกษาดูงาน 

สาขาสำนักงานใหญ่ บางบัวทอง