สมัครงาน

ร่วมงานกับเราบริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้สมัครที่สนใจได้รับเชิญให้ส่งประวัติย่อ / ประวัติย่อพร้อมรูปล่าสุดไปที่ด้านล่าง
ที่อยู่ : 119/2 หมู่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Email : hr@chanmr.com

ลงประกาศเมื่อ : 30-11-2019 17:24:51
รายละเอียดงาน

- จัดทำเอกสาร ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- จัดทำรายงานเอกสารโครงการประจำสัปดาห์

- ดูแลเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงานทั่วไปในไซท์ให้พร้อมใช้งานเสมอ

- ตรวจเช็คการลงเวลาของพนักงานและทำข้อมูลค่าแรงจัดส่งสำนักงานใหญ่

- ดูแลเรื่องแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องเรื่องเอกสาร พร้อมประสานหน่วยงานภาครัฐ

คุณสมบัติ
 1. ชาย-หญิง
 2. วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้ Computer MS.Office ได้ดี
 4. หากมีประสบการณ์ในการเป็นธรุกิจ ในไซท์งานก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีไหวพริบ ละเอียดรอบคอบ มีทักษะใรการพูด และประสานงาน แก้ไขปัญหาได้ดี
 6. ประจำไซท์งานก่อสร้าง สามารถย้ายที่อยู่ได้เมื่อจบไซท์
สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ที่พักกรณีไซท์งานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)

- ชุดฟอร์ม แจกประจำปี

- เบี้ยเลี้ยง 140/วัน กรณีพักค้างคืนหน้างานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)ไม่รวมโรงงานชลบุรี

- โทรศัพท์(บางตำแหน่ง)

- เบี้ยขยัน

- โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)

- ทำงาน จ.- ส.8.00-17.00 น.

สมัครออนไลน์
ลงประกาศเมื่อ : 30-11-2019 17:23:49
รายละเอียดงาน

รับ-จ่าย วัสดุ เครื่องมือในคลังสโตร์ ดูแลรับผิดชอบให้จำนวนของถูกต้องตรงความเป็นจริง รับของเมื่อมีของเข้า จ่ายของออกให้ตรงกับรายการเบิก ให้ตัวเลขในระบบกับจำนวนวัสดุจริงในคลังตรงกันและถูกต้อง

คุณสมบัติ
 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 3. หากรู้จัก อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องมือช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความซื่อสัตย์ ดูแลทรัพย์สินบริษัทฯได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้ computer พื้นฐานได้
 6. ประจำไซท์งานก่อสร้าง เมื่อจบโครงการสามารถย้ายที่อยู่ได้
สวัสดิการ

- กองทุนประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- ที่พักกรณีไซท์งานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)

- ชุดฟอร์ม แจกประจำปี

- เบี้ยเลี้ยง 140/วัน กรณีพักค้างคืนหน้างานต่างจังหวัด(ระดับโฟร์แมนขึ้นไป)ไม่รวมโรงงานชลบุรี

- โทรศัพท์(บางตำแหน่ง)

- เบี้ยขยัน

- โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)

- ทำงาน จ.- ส.8.00-17.00 น.

สมัครออนไลน์