ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท OTANI ได้เข้ามาเยี่ยมชมคุณภาพงานก่อสร้างของบริษัท ชาญ เอ็มอาร์

วันที่ 19 ส.ค 63 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด
ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย
ได้เข้ามาเยี่ยมชมคุณภาพงานก่อสร้างของบริษัท ชาญ เอ็มอาร์
โครงการ Propect ที่ Bangkok Free Trade Zone