โครงการ DG4, DG5 และถนนส่วนกลาง TPARK BANGNA

โครงการ DG4, DG5 และถนนส่วนกลาง TPARK BANGNA

หมวดหมู่ : Warehouse

ลูกค้า : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

วันที่ : เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - วันที่ 30 มิถุนายน 2560

เว็บไซต์ :