งานก่อสร้างอาคารคลังสินค้า PEB ( WHA Z.62+Z.62B )

งานก่อสร้างอาคารคลังสินค้า PEB ( WHA Z.62+Z.62B )

หมวดหมู่ : Warehouse

ขนาดพื้นที่ : 3,360 m2

ลูกค้า : WHA Industrial Development Pcl.

วันที่ :

เว็บไซต์ :