ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า (SCG New Warehouse)

ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า (SCG New Warehouse)

หมวดหมู่ : Warehouse

ลูกค้า : Siam Kraft industry Co.,Ltd.

วันที่ : ตุลาคม 2562 ณ  วันที่ 9 – 15 ธันวาคม 2562

เว็บไซต์ :