ยินดีต้อนรับ

CMR GROUP

YOUR RELIABLE PARTNER

x

About Us

บริษัท ชาญ เอ็มอาร์ กรุ๊ป

ด้วยประสบการณ์ด้านเหล็กมากว่า 30 ปี เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ
และก่อสร้างอาคารโรงงานแบบครบวงจรตามความต้องการของลูกค้าด้วยทีมงานวิศวกร
สถาปนิกและผู้จัดการโครงการมืออาชีพ

ปัจจุบัน ชาญ เอ็มอาร์ กรุ๊ป ได้มีการพัฒนาองค์กร ให้เป็นอุตสาหกรรมที่ครบวงจร
โดยขยายฐานการผลิตและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการนำเข้าและผลิต
นวัตกรรมสินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ ทำให้สินค้า
และ บริการของเราได้มาตราฐานทั้งในแง่ประสิทธิภาพการทำงาน และความปลอดภัย
ซึ่งถือเป็นหลักสูงสุดในการดำเนินงานของเรา

ด้วยปรัชญาการดำเนินงานโดยอาศัยหลักความซื่อสัตย์และจริงใจในการให้บริการ
จึงทำให้ ชาญ เอ็มอาร์ กรุ๊ป เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

เราจึงมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป
ในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า
ผู้มีพระคุณทุกๆท่านเฉกเช่นที่ผ่านมา

(นายรวีโรจน์ ธรรมรัตโนทัย)
ประธานกรรมการ

PEB

JOIN WITH US CHAN MR GROUP

Interested candidates are invited to submit their CV/Resume with recent photo to the below
address : 119/2 Moo1 Bangkruai-Sainoi Rd., Bangrakpatana Bangbuathong Nonthaburi 11110
Email : info@chanmr.com

  ADD YOUR COMMENT

  Attach file

  CHAN MR GROUP

  119/2 หมู่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
  จ.นนทบุรี 11110

  Tel : +662-920-5401-5

  Fax : +662-922-1498

  www.chanmr.com

  Email : info@chanmr.com