WELCOME TO

CHAN MR TRADING

INNOVATIVE CONSTRUCTION INDUSTRY

x

COMPANY
INTRODUCTION

บริษัท ชาญ เอ็มอาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ชาญ เอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างอาคาร โรงงานแบบครบวงจร ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงานวิศวกร สถาปนิกและผู้จัดการโครงการมืออาชีพ

ด้วยความเป็นผู้นำด้านสินค้าและบริการงานก่อสร้างที่ครบวงจร บริษัท ชาญ เอ็มอาร์ เทรดดิ้ง จำกัดจึงได้ร่วมมือกับผู้ผลิตในต่างประเทศเพื่อ นำเข้าและผลิตห้องน้ำสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ Absolute Bathroom Unit ซึ่งเป็นวัตกรรมด้านสินค้าที่บริษัท ชาญ เอ็มอาร์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้เน้นการนำเอาชิ้นส่วน หรือวัสดุสำเร็จรูปต่างๆ ที่ผลิตจากโรงงาน มาประกอบติดตั้งที่หน้างาน เพื่อลดการใช้แรงงาน เพื่อลดการใช้แรง ลดเศษวัสดุ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นห้องน้ำสำเร็จรูป ที่เปรียบเสมือนการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในบ้าน ทำให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ที่เท่ากันทุกชิ้นและยังสามารถก่อสร้างเสร็จตามกำหนดเวลาที่ส่งมอบงาน

Absolute Bathroom Unit

Absolute Bathroom Unit คือห้องน้ำสำเร็จรูป ที่ผลิตสำเร็จจากโรงงานตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ โดยภายในห้องน้ำสำเร็จรูปจะประกอบ ไปด้วยสุขภัณฑ์เช่น กระเบื้อง อ่างล่างหน้า ห้องอาบน้ำ ฝักบัว ก๊อกน้ำ ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ดีไซน์ไว้ เมื่อก่อสร้างและประกอบแล้วเสร็จมาแล้ว จากโรงงาน ก็สามารถยกมาติดตั้งที่หน้างานได้เลย เพียงต่อท่อน้ำดี และน้ำเสียให้เสร็จที่หน้างาน ก็สามารถพร้อมใช้งานได้เลย Absolute Bathroom Unit จึงเป็นนวัตกรรมด้านสินค้าที่สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นกับการสร้างห้องน้ำในรูปแบบปกติ ทั้งยัง สามารถร่นระยะเวลาในการก่อสร้างให้สามารถเสร็จสิ้นได้ตามเวลาที่กำหนดและสามารถออกแบบห้องน้ำให้สอดคล้องไปกับคอนเซปต์ของ โครงการต่างๆ

ข้อดีของ Absolute Bathroom Unit

Absolute Bathroom Unit เป็นนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบห้องน้ำให้มี คุณภาพสูงประโยชน์ที่ได้รับ มีทั้งในด้านระยะเวลาการก่อสร้าง คุณภาพ และ สิ่งแวดล้อม

ตารางเปรียบเทียบระหว่างห้องน้ำสำเร็จรูปและห้องน้ำปกติ Comparison between prefabricated bathroom pad and Absolute Bathroom Unit
ตารางเปรียบเทียบระหว่างห้องน้ำสำเร็จรูปและห้องน้ำปกติ Comparison between prefabricated bathroom pad and Absolute Bathroom Unit
Types of ceiling / wall
Features & Advantages of bathroom door
Types of Floor structure
Toilet Drainage In The Same Layer or Different Layers
Drainage in the same layer
Drainage in different layer

Circuit diagram แผนผังวงจรไฟฟ้า

(แผนผังวงจรไฟฟ้านี้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น) แผนผังวงจรไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออุปกรณ์ ไฟฟ้าแตกต่างแผนผังวงจรไฟฟ้าที่นำมาใช้เป็นแบบขนาน และต่อร่วมกับฉนวนกันความร้อนระดับสูงซึ่งจะอยู่ตรง แผ่นโลหะที่ให้มาจากผู้ให้บริการ

Bottom Support การติดตั้งด้นล่าง

การติดตั้งด้านล่าง เป็นโครงการสร้างของบริษัทและง่าย ต่อการปรับแต่งโดยใช้ประแจยันน็อตให้ได้ตามตำแหน่ง ที่เหมาะสม หลังจากนั้นเชื่อมติดกับฐานด้านล่าง

The bottom supporter is firm in structure & easy for adjusting. To adjust the adjusting bolt to proper position with the spanner. then weld the adjusting bolt to the deck.

1

Transportation & Loading การจัดส่งและการขนถ่าย

 • ขณะทำการขนถ่ายควรใช้ขาของโฟล์คลิฟท์สอดเข้าไปด้านล่างให้ตรงกับจุดรองรับของสินค้าอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า
 • ขณะทำการขนส่งต้องคลุมและยึดสินค้าด้วยผ้าใบเพื่อป้องกันแดดและฝน
 • ขณะทำการขนถ่ายสินค้าจากรถบรรทุกหางเรียบต้องใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกขึ้นในแนวตั้งและยกขึ้นให้สูงกว่าความสูงของน็อต ตรงจุดรองรับที่อยู่ใต้สินค้านั้น
 • ก่อนทำการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทรนเนอร์ต้องเอาตะปูเหล็กที่ยึดเข้ากับจุดรองรับออกและทำการตัดเส้นแผ่นเหล็ก ที่ยึดด้านบนของสินค้าออกก่อน
 • When load/unload the unit, the forks of the forklift shall properly insert under the unit at the supporting parts (eg, square tube, angle iron.) Bottom damage may be caused when the forks touch the sucpper area under the unit. The two forks should be put at the maximum distance and the forklift shall move steadily and slowly during the process.
 • Rainproof cover must be well applied and fixed when the unit is transported by the flat-bed truck.
 • when unload the unit from the flat-bed truck, the forklift must lft the unit vertically and must lift it higher than the height of the supporter bolts under the unit.
 • Before unload the unit from the container, the iron nails to fix the supporter bolts must be removed and the steel strip on theunit top must be cut off.
2

Storage การจัดเก็บ

 • ควรเก็บสินค้าในโฏดังที่มีหลังคาปกคลุมเพื่อหลีกเลี่ยงจากการโดนแสงแดด และฝน
 • ไม่ควรเก็บสินค้าในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองเหล็ก
 • ควรปิดปลายท่อด้านนอกเพื่อหลีกเลี่ยงเศษวัสดุชิ้นเล็กๆ เข้าไปในระบบท่อ
 • ควรเก็บสินค้าสินค้าให้มีระยะห่างระหว่างกันพอสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการ เกิดรอยขีดข่วนอื่น ๆ ไม่ควรวางของอื่นด้านบนของห้องน้ำ
 • The unit shall be stored in the warehouse with roof to avoid direct sunlight or rain damage.
 • The unit must not be placed in the environment involving iron powder or corrosive substances. Piping outlets shall be sealed to avoid small granular material go into the piping system.
 • When the unit is stored. reasonabie distance is needed to avoid scratching or extruding damage. Nothing is allowed to put on top of bathroom unit.
3

Installation การติดตั้ง 3.1 Hoisting การยก

 • ควรยกสินค้าด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน อย่างเหมาะสมดังแสดงในภาพ
 • ควรยกสินค้าตามคำแนะนำที่แนบมากับสินค้า ยกและเคลื่อนย้ายสินค้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยความมั่งคง
 • ควรเกี่ยวหูทั้ง 4 ด้าน กับตะขอด้านบน ถ้าน้อยกว่านั้นอาจจะเกิดอันตรายจากการยกได้
 • หลังจากตั้งสินค้าในตำแหน่งที่เหมาะสม ผ้าคลุมกันฝนด้านบน ควรเอาออกทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจากการก่อไฟไหม้ระหว่าง การเชื่อง
 • According to the design requirement. the unit shall be hoisted with different methods shown in the right picture.
 • According to the label instructions attached on unit, the unit shall be lifted and moved to the proper position while stability shall be maintained during the hoisting process.
 • All the foue rings on unit top must be hoisted. Three of fewer hooks to lift the may cause topping over or decoupling hazards.
 • After the unit is positioned the rainproof cover on top of unit shall be removed in time to aoid fire accident during welding etc.

3.2 Position & Installation ตำแหน่งและการติดตั้ง

 • หลังจากได้สถานที่เหมาะสมในการติดตั้ง ทำการปรับระดับเรียบร้อยแล้ว ระดับความสูงของจะต้องขนานกับพื้นผิว และขั้นตอนสุดท้ายจะทำการขันติดให้แน่น
 • ก่อนทำการทดสอบระบบท่อน้ำ ด้านวาล์วน้ำเข้าต้องปิดไว้ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงความดันที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ เนื่องจากอาจทำให้ท่อและสุขภัณฑ์เสียหายได้
 • การทดสอบแรงดันท่อ อยู่ระหว่าง 0.6-0.8 Mpa
 • After the unit is placed into its designated location, the supporting bolts shall be screwed into the angle supporter. The height of some supporting bolt(s) need to be adjusted to parallelize the unit floor with the deck surface. Finally the supporting bolts should be welded to the deck firmly.
 • Before the whole ship piping system test, the in-water must be kept shut to avoid instant huge pressure during this test which could break the pipe or damage the sanitary wares.
 • Pipe testing pressure range: 0.6Mpa-0.8Mpa.

ถังเก็บน้ำใต้ดินเพื่อบรรเทาสาธารณภัย และสาธารณประโยชน์

“ถังเก็บน้ำใต้ดินเพื่อบรรเทาสาธารณภัย และสาธารณประโยชน์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ขึ้นเพื่อใช้กับสถานที่ต่างๆ เช่น ตลาด แหล่งชุมชนศูนย์การค้า คลังสินค้า และเขตโรงงาน อุตสาหกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

เพื่อประโยชน์จากน้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและยั่งยืน เพราะโลกปัจจุบันมีการ เปลี่ยนแปลงทั้งชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงของน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิค ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยาต่างๆ ทำให้ทรัพยากรน้ำเกิดการขาดแคลนแหล่ง น้ำอุปโภคและบริโภค ซึ่งจำเป็นและเป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไปทั้งภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม

ด้วยเหตุการณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น การจัดการแหล่งสำรองน้ำประปา จึงเป็นอีกเหตุผล นึงที่ทำให้ต้องหาวิธีเก็บรักษาและดูแลน้ำ เพื่อนำมาใช้ในเหตุการณ์ปกติ และในภาวะฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น การสำรองน้ำเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย จึงเห็นว่าการกักเก็บน้ำ สำรองไว้ใช้ในเหตุการณ์ดังกล่าว จึงเป็นทางเลือกที่จำเป็นและเร่งด่วนที่สุด ณ เวลานี้”