• 119/2 Moo1 Bangkruai-Sainoi Rd.,
  • Bangrakpatana Bangbuathong

โรงงานชลบุรี

โรงงาน CMR
แห่งใหม่ สาขาชลบุรี

เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ งานอุตสาหกรรมก่อสร้าง และงานประกอบโลหะ 

บริษัทฯ จึงได้ก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ ที่จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายฐานการผลิต ให้มีสินค้าและบริการที่ครอบคลุมงานอุตสาหกรรมก่อสร้างแบบครบวงจร

CHANMR GROUP ปักธงชลบุรี
เปิดโรงงานแห่งใหม่
รองรับงานผลิต ถังน้ำใต้ดิน

AQUA TANKS จะช่วยให้ทุกพื้นที่ ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำยามฉุกเฉินอีกต่อไป 

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะยังคงมีน้ำไหลให้เราได้ใช้เสมอ

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด ปัจจุบันมีอยู่ 2 สาขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี

และกำลังขยายเพิ่มอีกหนึ่งสาขาที่จังหวัดชลบุรี สถานที่ตั้งอยู่ที่ 60/22 หมู่8 ต.บ่อวิน 

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ด้วยเนื้อที่ 11 ไร่ โรงงานสาขาชลบุรีสร้างขึ้นเพื่อขยายฐานการผลิต และรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยรองรับรูปแบบงานต่างๆ ที่หลากหลายมากขึ้น มีความละเอียดสูง บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพและลูกค้าพึงพอใจ

IMG_6736
human2
pic01

นาย กิจขจร อ่างทอง
รองผู้จัดการโรงงานชลบุรี
ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด