• 119/2 Moo1 Bangkruai-Sainoi Rd.,
  • Bangrakpatana Bangbuathong

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด

ด้วยประสบการณ์ด้านเหล็กมากว่า 30 ปี เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ และก่อสร้างอาคารโรงงานแบบครบวงจรตามความต้องการ

ของลูกค้าด้วยทีมงานวิศวกรสถาปนิกและผู้จัดการโครงการมืออาชีพ

ปัจจุบัน ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป ได้มีการพัฒนาองค์กร ให้เป็นอุตสาหกรรมที่ครบวงจร โดยขยายฐานการผลิตและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการนำเข้าและผลิต 

นวัตกรรมสินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ ทำให้สินค้า และ บริการของเราได้มาตราฐานทั้งในแง่ประสิทธิภาพการทำงาน 

และความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นหลักสูงสุดในการดำเนินงานของเรา

ด้วยปรัชญาการดำเนินงานโดยอาศัยหลักความซื่อสัตย์และจริงใจในการให้บริการ จึงทำให้ ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ในกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเราจึงมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป ในอนาคต 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้า ผู้มีพระคุณทุกๆท่านเฉกเช่นที่ผ่านมา

pic

เกี่ยวกับบริษัท

ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป ได้มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นอุตสาหกรรมที่ครบวงจร โดยขยายฐานการผลิตและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการนำเข้าและผลิต นวัตกรรมสินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ ทำให้สินค้าและบริการของเราได้มาตรฐานทั้งในแง่ประสิทธิภาพการทำงาน และความปลอดภัยซึ่งถือเป็นหลักสูงสุดในการดำเนินงานของเรา

วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

about_history2_06

วิสัยทัศน์

บริการครบวงจรแบบ One Stop Service ที่เดียวได้บริการครบ ทั้งงานออกแบบ และการก่อสร้าง ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เช่น อาคารโรงงาน อาคารคลังสินค้า อาคารสำนักงาน และงานสาธารณูปโภค โดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิก ที่มีประสบการณ์

เป้าหมาย

เรามีเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาศักยภาพ การบริหารงาน ก่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า ให้ดีที่สุดในทุกๆ ด้าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ ของลูกค้าผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน เฉกเช่น ที่ผ่านมา